Navigácia

  Materská škola

  O nás

   

   Filozofia MŠ 

  • šťastné a spokojné deti, pocit bezpečia
  • sociálno-emocionálny, intelektový a psychomotorický vývin, podporovaný edukačnými aktivitami – zážitkové a činnostné učenie
  • zodpovednosť pedagógov za kvalitu edukačného procesu
  • dať deťom príležitosť zmysluplne a šťastne prežiť detstvo

  Zameranie MŠ

  • Dôsledným napĺňaním a realizáciou cieľov nášho ŠkVP

  pod názvom „Cesta za poznaním“, rozvíjame komplexne všetky stránky osobnosti dieťaťa tak, že bude mať osvojené schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie školských úloh.

  • Vo výchove a vzdelávaní  rešpektujeme  individualitu dieťaťa

  a rozvíjame ho tak, aby dosiahlo osobné maximum. 

  • Náš ŠkVP je koncipovaný ako otvorený dokument rozvíjajúci osobnosť dieťaťa  celostne.

  Projekty MŠ, ktorými podporujeme edukačný proces

  • Predplavecký výcvik – osvojovanie základov plaveckých zručností
  • Korčuliarsky výcvik
  • Korčulovanie IN- LINE
  • Zdravý úsmev – správna starostlivosť o chrup
  • Všetci spolu – tvorivé dielne s rodičmi a starými rodičmi
  • Základy počítačovej gramotnosti
  • Zoznamovanie s anglickým jazykom u 5-6 ročných detí

   

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola
   28. októbra 7
   Trenčín
   91101
  • +421 902911185

  Fotogaléria