Navigácia

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Informácie pre rodičov

   Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

   spojených s predprimárnym vzdelávaním

    

   Od 1. 7. 2018 platí nová výška životného minima. 

   Na základe VZN Mesta Trenčín č. 11/ 2017, článok 2 - Materské školy. Mesto Trenčín 

   ako  zriaďovateľ  materských škôl určuje výšku príspevku výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ 

   na 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne.

   Od 1. septembra 2018 je to suma vo výške 14, 04  €.

   Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

   Ak sa dieťa v materskej škole stravuje, rodič uhrádza okrem tohto príspevku

   v zmysle uvedeného VZN č. 11/2017 aj príspevok na stravovanie.

   Ak rodič opakovane neuhradí včas poplatky za MŠ, alebo stravu, porušuje školský poriadok. 

    

   Táto skutočnosť môže byť dôvodom ukončenia dochádzky jeho dieťaťa do MŠ.

    

    

   Čo treba pri nástupe do MŠ

   Písomnosti:

   • Vyplnený dotazník
   • Vyplnené splnomocnenie na preberanie dieťaťa z MŠ
   • Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza  prvýkrát do MŠ
   • Vyplnený evidenčný lístok
   • Vyplnené tlačivo k osobným údajom v súlade s GDPR

   Tlačivá je možné si vyzdvihnúť v posledný augustový týždeň v MŠ na schôdzke rodičov.

   Veci pre dieťa :

   • Podpísané prezuvky (nie šľapky)
   • Vankúšik s návliečkou, vhodný veľkosťou na detské ležadlo
   • Náhradnú spodnú bielizeň
   • V prípade, ak sa dieťa počas spánku ešte sporadicky pomočí- nepremokavú plachtu

        O čistotu a výmenu týchto vecí sa starajú výhradne rodičia.

  • VIEME AKO NA TO

    Dávame deťom podnety do života

   a poskytujeme dostatočný priestor k ich slobodnému vývoju.

                  "Pomôž mi, aby som to dokázal sám."

                                                         M. Montessori

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola
   28. októbra 7
   Trenčín
   91101
  • +421 902911185

  Fotogaléria